Perşembe , 21 Kasım 2019
Kategori Arşivi:

Bulaşıcı Hastalıklar

Akciğer Veremi

Akciğer veremi: Bu hastalık yüzyılımız­da tehlikeli bir hastalık olmaktan çık­mıştır. Bu durumun başlıca nedenleri yaşam koşullarının daha iyi bir düzeye ulaşmış olması ve sağlık ve beslenme kuralları ile ilgili bilgilerin yaygınlaşmasıdır. Ancak akciğer veremi bazı az ge­lişmiş ülkelerde hâlâ yaygın olarak görü­len bir hastalıktır. Batı Avrupa’da akciğer veremi bütünüy­le ortadan kalkmış gibidir. İskandinav ülkelerinde çoktan tarihe karışmıştır. ... Devamını Oku »

Virüs Hastalıkları

Virüs hastalıkları : Virüs kaynaklı akci­ğer hastalıklarında son birkaç yıldan beri olağanüstü bir artış görülmektedir. Bu hastalıklara atipik zatürree dendiği de olur. Virüs kaynaklı hastalıkların en yaygını griptir. Grip nezle ile başlar ve 38-39 de­rece ateş, genel kırıklık, eklem ve kas ağrıları ve solunum güçlüğü ile belirle­nir. Virüs hastalıkları salgınlar halinde görü­lür. Bu hastalıkların kolay teşhis edilme­leri hastalar için bir bakıma tehlikelidir. Çünkü hasta güçlendirici birtakım ilâçlar kullanarak ya ... Devamını Oku »

Bulaşıcı Hastalıklar

Bulaşıcı hastalıklar denilince, ünlü bil­gin Louis Pasteur’ü hatırlamamak elde değildir. Louis Pasteur mayalanmalar, koyunlarda görülen şarbon hastalığı ve kuduz konularında yaptığı çalışmalarla, tıp alanında o zamana kadar bilinme­yen birçok gerçeği açıklamıştır. Daha sonra, Roux, Calmette, Guerin, Yersin, Nicolle, Laveran gibi araştırıcılar Pasteur’ün mikroplara karşı giriştiği başarılı mücadeleyi sürdürmüşlerdir. Pasteur’den önce hastalıkların çoğunun kökeni bilinmiyordu. Hatta uzun süre tanrıların ... Devamını Oku »

Bulaşıcı Hastalıklara Yolaçan Sebepler

* Birhücreli hayvanlar: Protoplazmayla sarılı bir çekirdekten oluşan ve hay­van olarak nitelendirilen tek hücreli ya­ratıklara örnek olarak sıtma plazmodyumu verilebilir. * Bakteriler: Basit yapıdaki bu yaratık­lar bitki olarak kabul edilirler. Küçük bir çekirdek içeren ve küre, çomak ve sar­mal gibi değişik biçimlerde olan bakte­rilerin bazıları kendilerine her yönde hızla yer değiştirme olanağı sağlayan titreşici tüylerle donanmıştır. ... Devamını Oku »

Septisemi Nedir

Septisemi mikropların gözle görülme­yen bir hastalık merkezinden hareket edip, kana karışarak tehlikeli durumlara yolaçmalarıdır. Septisemi çoğu kez tit­remeler ve ateşin 40 dereceye çıkmasıy­la birdenbire başgösterir. Yüksek ateş, nabız hızlanması, solunum güçlüğü, baygınlık ve sayıklamalar hastanın sağ­lık durumunun ne denli ağır olduğunu yansıtır. Mikropların yayılmasına bağlı olarak, başka belirtiler de ortaya çıkabi­lir, örneğin çeşitli döküntüler, eklem ağrıları, çevresel damarlarda yangılan­malar, kalp, böbrek, sindirim aygıtı ve göz ... Devamını Oku »

Malta Humması

Malta humması: Virüs taşıyıcı hayvanın keçi, koyun, inek veya domuz olmasına göre, Malta hummasının birçok türü vardır. Hastalık hayvan sahiplerine, ço­banlara ve kasaplara deri yaralarına doğ­rudan dokundukları zaman geçer. An­cak kaynatılmamış süt ve taze peynir gi­bi besinlerin yenmesi ya da kirli suların içilmesiyle de bulaşabilir. Hastalık uzun süren yükselip alçalan bir ateşle meyda­na çıkar. Ateş yavaş.yavaş 40 dereceye çıkar, sonra düşerek yeniden yükselme­ye başlar. Ateşle ... Devamını Oku »

Düğümlü Eritem Hastalığı

Düğümlü eritem : Alerji kökenli değil­se, verem başlangıcı belirtisidir. Ateş 38 -39 dereceye yükselir. Deri önce pembe ve daha sonra çürüğü andıran morumsu bir renk alır. Bu sırada, deride yuvarlak düğümlerden oluşan bir döküntü başlar. Nekahat dönemi uzun olan bu hastalık iyi bir bakım gerektirir. Devamını Oku »

Sarılıktı Spiroketoz Hastalığı

Sarılıktı spiroketoz : Bu bulaşıcı hastalık sarılıklı kanamalı leptospiroz olarak da adlandırılır. Hastalığın mikrobu olan spiroketi fare­ler, ısırarak veya dışkısıyla kirlettiği su­lar aracılığıyla aktarır. Maden, kanali­zasyon ve mezbaha işçileri bu hastalığa daha çok yakalanırlar. Hastalık ayrıca, nehirlerde ya da havuzlarda yıkanmakla da geçebilir. Spiroketoz ani bir ateş ve yaygın ağrılar­la hafif bir beyin zarı yangısı gibi başlar. Beşinci güne doğru çok ... Devamını Oku »

Grip Hastalığı

Grip : Son derece bulaşıcı bir mevsim hastalığıdır. Kuluçka dönemi kısadır. Baş ağrıları, kırıklık, üst solunum yolları nezlesi, ateş, genel halsizlik gribin en yaygın belirtileridir. Genellikle kötü so­nuçlar doğurmayan bu hastalık, salgına yolaçan virüse ve hastanın bünyesine (zayıf, alkolik, yaşlı oluşuna) bağlı ola­rak, son derece ağır bir durum alabilir. Ayrıca kalp damar, böbrek ya da solu­num sistemi bozukluklarına yolaçabilir. Bu nedenle, grip hiç bir zaman küçüm­senmemeli ve iyi ... Devamını Oku »

Bouillaud Hastalığı

Bouillaud hastalığı : Bu hastalık çoğu kez sanıldığı gibi bir ivegen eklem ro­matizması değildir. Gerçekte strepto­kokların yolaçtığı ve kendine özgü ge­lişmesiyle olduğu kadar bıraktığı kötü izlerle de son derece tehlikeli bir bulaşı­cı hastalık söz konusudur. Bu hastalık en çok çocukları ve yeni yetmeleri etki­ler ve sakatlıklar bırakabilir. İlk önce anjin başlar. Daha sonra eklem ağrıları ... Devamını Oku »

Reklam Gizlilik Politikası
GenelSaglik.Gen.TR - Genel Sağlık Bilgileri, Sağlıklı Yaşam